Kandidatenlijst VVD Vijfheerenlanden vastgesteld

Op een druk bezochte ledenvergadering, in een historische omgeving, te weten het Fort Everdingen, heeft de VVD Vijfheerenlanden de kandidatenlijst voor de gemeenteraad verkiezingen in november vastgesteld.

Een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie,heeft de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd met diverse kandidaten. Uitgangspunt van de commissie was: een evenredige vertegenwoordiging van de kandidaten over de diverse gebieden in het Vijfheerenlanden gebied, ervaring in de politiek en nieuw talent. Uit deze inventarisatie werd een groslijst samengesteld, deze lijst is op de algemene ledenvergadering aan de leden voorgelegd en over besloten. Tot lijsttrekker werd gekozen Hanneke van der Leun uit Zederik. Gevraagd naar haar reactie op deze verkiezing  verklaarde Hanneke van der Leun: “Ik ben trots dat ik gekozen ben tot lijsttrekker van deze prachtige club mensen. Uiteraard heb ik er veel zin in om samen met dit team ons in te zetten om van de Vijfheerenlanden een gemeente te maken waarin alle kernen hun identiteit behouden en waar het prima leven is. Waar het fijn wonen is en waar ondernemers de ruimte krijgen”. 

Als tweede op de lijst Huib Zevenhuizen (Vianen) en als derde Andre van der Leest (Leerdam). Op de totaal zestien personen tellende lijst verder als vierde Dick Barelds (Vianen), vijfde Thijmen Peter de With (Zederik), zesde Nald Rietbergen (Leerdam), zevende Bart de Jong (Zederik), achtste Siebolt Nieuwenhuis (Vianen), negende Cees Veth (Zederik) en tiende Johan den Braven (Leerdam).

De volledige lijst:

1 J. (Hanneke) Leun, van der - Schout Zederik  

2

H.D. (Huib)

Zevenhuizen

Vianen

3 A.F.A.M. (André) Leest, van der Leerdam  

4

D.H. (Dick)

Barelds

Vianen

5 T.P. (Thijmen Peter) With, de Zederik  

6

R.R. (Nald)

Rietbergen

Leerdam

7 B. (Bart) Jong, de Zederik  

8

S.O. (Siebolt)

Nieuwenhuis

Vianen

9 C. (Cees) Veth   Zederik  

10

J. (Johan)

Braven, den

Leerdam

11 J.W. (Jolle Wietse) Visser   Vianen  

12

R.A. (Roland)

Klauw, van der

Leerdam

13 D.H.A.E. (Denise) Raalte, van Zederik  

14

R.A. (Ronny)

Muller

Zederik

15 M.E.G.A. (Mireille) Horden-Bloemen   Leerdam  

16

A.G.H. (Arie)

de Bruijn

Zederik