Lijsttrekker VVD op RTV Utrecht

RTV Utrecht besteedt deze weken veel aandacht aan de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. In deze aflevering van "Brunner door de bocht" komt VVD lijsttrekker Hanneke van der Leun uitgebreid aan het woord over het sluipverkeer in Meerkerk dat bij een calamiteit op de nabijgelegen A27 regelmatig voor een verkeersinfarct zorgt.

 De VVD VHL zet zich in voor een goede bereikbaarheid van de nieuwe gemeente en heeft daarbij als eerste speerpunten de situatie in Meerkerk en die in Vianen waar op de Bentz-Berg soortgelijke problemen spelen. In Meerkerk komt er een vrachtwagenverbod en worden verkeersregelaars ingezet. In Vianen heeft de VVD een aantal concrete voorstellen gedaan waar het bestuur hopelijk op korte termijn uitvoering aan gaat geven. 

Zet cookies aan om de video te tonen.