Landbouwvisie Provincie Utrecht vastgesteld

De Provincie Utrecht heeft een nieuwe landbouwvisie. Hierin is aandacht voor een vitale landbouwsector. De landbouw gaat de komende jaren meer letten op duurzaamheid, circulariteit, energiebesparing en aandacht voor de natuur.

VVD woordvoerder Jakob Germs vroeg vooral aandacht voor het kunnen blijven uitoefenen van een goede bedrijfsvoering voor de landbouwsector gericht op de productie van gezond en eerlijk voedsel. We ervaren dat vele agrariĆ«rs oog hebben voor de toekomst van deze sector en aansluiten bij de landbouwvisie. 

Regionale accenten

Er zal een goed evenwicht moeten ontstaan tussen bedrijven die doorgaan en ondernemers die willen stoppen. De gebiedscommissies kunnen bij het vrijkomend agrarisch vastgoed een verbindende rol vervullen.

Jakob Germs deed ook een oproep om bij de samenwerkingsagenda die nu wordt opgesteld, oog te hebben voor regionale verschillen in de Provincie Utrecht. Een mooi voorbeeld is hiervan de Regio Food Valley die grensoverschrijdende schaalvoordelen benut. Universiteit Wageningen, productiebedrijven en de boeren trekken daar gezamenlijk op.  

Verbinding met burgers 

Mooi is dat op agrarische bedrijven de verbinding gezocht wordt tussen landbouw en de burgers uit de steden en dorpen. Streekprodukten, voorlichting voor scholen en keurmerken als Boer Bewust dragen daartoe bij.

 

De VVD heeft vertrouwen in de toekomst voor de landbouw!

 

Kies voor Doen. Stem VVD!