Coalitieakkoord Vijfheerenlanden

Vanmorgen is in het bijzijn van een flink aantal belangstellenden en pers het coalitieakkoord voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden gepresenteerd. Het document dat de afgelopen weken tot stand is gekomen kreeg de titel "Sterk in verscheidenheid" mee. Formateur Ad de Regt en de fractievoorzitters van de vijf deelnemende partijen, CDA, CU, VVD, D66 en PvdA spraken hun tevredenheid uit over het gelopen proces en het behaalde resultaat. De kandidaat wethouders, waaronder voor onze partij Huib Zevenhuizen, gaven aan waar ze zich de komende tijd op gaan richten en wat ze van hun portefeuilles verwachten. Woensdag 2 januari tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd waarna deze het nieuwe college zal benoemen. Aanvang van deze vergadering in het gemeentehuis in Meerkerk is 20.00u en is live te volgen via de website van de Vijfheerenlanden. Een debat over het bereikte akkoord staat gepland voor de raadsvergadering van woensdag 9 januari. (Op de foto de waarnemend burgemeester, de kandidaat wethouders en de gemeentesecretaris)

Fractievoorzitter Hanneke van der Leun: 

Als VVD vinden we dat er een indrukwekkend coalitieakkoord ligt, zeker gezien de korte tijd na de verkiezingen.  In dit akkoord "Sterk in verscheidenheid" zien wij ons geluid goed vertegenwoordigd.  Er is volle aandacht voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Ruimte voor ondernemers en uitbreiding van bijzondere opsporingsambtenaren en op alle vlakken aandacht voor de veiligheid voor inwoners en ondernemers. 

Onze wens voor meer betrokkenheid voor de inwoners en ondernemers is de rode draad in dit akkoord. De vrijheid om mee te praten in je eigen buurt, maar ook de verantwoordelijkheid nemen van de keuzes die daaruit volgen. Inwoners kunnen per kern kiezen of ze de ondernemers de kans willen geven om op zondag hun winkel open te kunnen doen. Dat gaat dus over supermarkten, bouwmarkten of toerisme winkels zoals in Leerdam. 

Bouwen voor de behoefte van onze inwoners staat hoog op de prioriteitenlijst en is bij onze wethouder in goede handen. 

Wij kijken terug op een mooi proces om te komen tot dit akkoord. Een woord van dank voor de goede ambtelijke ondersteuning is zeker op zijn plaats. 

Wij bouwen aan het fundament van onze nieuwe gemeente samen met de raad, de inwoners en de ondernemers. Wij zien uit naar de samenwerking en hebben vertrouwen in de uitkomst.

In de bijlagen treft u het persbericht bij het akkoord en het akkoord.