Staking campagne-activiteiten Vijfheerenlanden wegens schietincident in Utrecht

In onze provinciehoofdstad Utrecht heeft zich gisteren een schietincident voorgedaan met daarna grote maatschappelijke onrust. Onze gedachten zijn vooral bij de slachtoffers en hun naasten en allen die geraakt zijn door dit geweld. De activiteiten in de stad Utrecht, in Nieuwegein en in Vijfheerenlanden hebben we daarom helemaal gestaakt: alle aandacht daar gaat nu naar grotere thema’s in de samenleving.

In onze provinciehoofdstad Utrecht heeft zich gisteren een schietincident voorgedaan met daarna grote maatschappelijke onrust. 

Onze gedachten zijn vooral bij de slachtoffers en hun naasten en allen die geraakt zijn door dit geweld. Het is niet voor te stellen dat je vader, zoon, nicht, buurvrouw, geliefde, collega of vriendin plots uit het leven wordt gerukt door dergelijk zinloos geweld.

Een groot compliment komt toe aan de hulpverleners en omstanders die alles in het werk stelden om slachtoffers bij te staan en de daders op te sporen. We vertrouwen er op dat de autoriteiten alles doen wat nodig is om onze inwoners alle mogelijke veiligheid te bieden.

Onze samenleving en onze democratie zijn kwetsbaar, maar ook weerbaar. 

De activiteiten in de stad Utrecht, in Nieuwegein en in Vijfheerenlanden hebben we helemaal gestaakt: alle aandacht daar gaat nu naar grotere thema’s in de samenleving. 

In de rest van Nederland en onze provincie zullen we -sober- het gesprek met de kiezer weer opstarten. 

Onze vrijheid en democratische waarden zijn zo belangrijk dat wij er altijd en onvermoeibaar voor in touw willen zijn; dat geldt zeker ook nu! Verkiezingen, ook in moeilijke tijden, gaan dus wat ons betreft vooral over de manier waarop we samenleven. Door naast elkaar te staan en niet tegenover elkaar. Want samen maken we Utrecht elke dag een stukje beter.


Namens alle kandidaten voor provinciale staten en waterschappen, 

André van Schie, Lijsttrekker
Bart de Jong, Kandidaat namens Vijfheerenlanden