Start aansluiting glasvezel buitengebied

Een vitale gemeente kan niet zonder goede digitale ontsluiting. Gezien de groei van de internettoepassingen, het gebruik en de toenemende afhankelijkheid van internet is een snelle internetverbinding onontbeerlijk en inmiddels bijna een eerste levensbehoefte. De VVD Vijfheerenlanden wil dat alle inwoners en bedrijven zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van snel internet.

In ons verkiezingsprogramma schreven wij:

Een vitale gemeente kan niet zonder goede digitale ontsluiting. Gezien de groei van de internettoepassingen, het gebruik en de toenemende afhankelijkheid van internet is een snelle internetverbinding onontbeerlijk en inmiddels bijna een eerste levensbehoefte. De VVD Vijfheerenlanden wil dat alle inwoners en bedrijven zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van snel internet.

Met name in het buitengebied ontbreekt het aan deugdelijke verbindingen terwijl juist de innovaties in de landbouw, onontbeerlijk voor efficiency verbetering en de zo gewenste verduurzaming, afhankelijk zijn van een goede internetverbinding. De inzet van de gemeente op dit terrein is dan ook geboden. 

De eerste resultaten zijn bereikt. Diverse inwoners uit onze gemeente kregen deze week een brief waarin ze de komende week bezoek krijgen van het glasvezel bedrijf om de aansluiting te regelen. De graafwerkzaamheden aan de openbare weg, volgen kort daarna.

Weer een stap dichterbij een vitale gemeente met een goede digitale ontsluiting!